V sekci Ceník a rezervacesi vyberete požadované plavidlo a termín.

Dle návodu ve spodní části v sekciCeník a rezervacezašlete objednávku s vyplněnými údaji.

K zaslání zprávy slouží - Formulář pro objednávky

Objednávku lze provést pomoci formuláře v sekci ceník, kde si vybere plavidlo a na spodní straně vyplníte formulář, po odeslání objednávky se Vám ozve náš pracovník, který objednávku potvrdí a zašle Vám zálohovou fakturu.

Uhrazení zálohové částky

Rezervační zálohová faktura vám bude zaslána na částku 3 000 Kč (víkendový pobyt) a 4 000 Kč (týdenní pobyt) se splatností 6 dní. (Platnost pro rezervace termínů pro rok 2023)

Po dobu této doby bude vámi vybraný termín rezervován.

Po přijetí zálohové částky Vám bude zaslán email, kde bude potvrzeno přijetí zálohové částky na náš účet.

Uhrazení doplatkové částky                                                                       

Na zbylou doplatkovou částku Vám bude zaslána faktura tak, aby úhrada byla provedena nejpozději 55 dnů před zvoleným termínem.
 Po  připsání této částky na náš účet Vám bude e-mailem potvrzeno uhrazení i doplatkové částky za pronájem rekreačního plavidla.

Pokud budete požadovat písemné potvrzení o uhrazení zálohové nebo doplatkové částky, bude Vám na požádání toto potvrzení zasláno poštou.

Údaje při platbě převodem na účet

Číslo účtu:_______________________obdržíte následně po objednání termínu                                                

Variabilní symbol:____________obdržíte následně po objednání termínu   
Zpráva pro příjemce:____________Vaše Jméno a Příjmení

Podmínky pronájmu plavidla:

Na naše plavidla není potřeba žádné oprávnění.

Minimální požadavek na pronájem plavidla jsou dvě osoby starší 18ti let, z toho jedna osoba musí mít platný občanský průkaz. Doporučejeme i třetí  osobu, která by měla být starší alespoň 15 ti let, z důvodu asistence řidičovi plavidla, např. při uvazování lodě, při výpomoci řidiči v plavební komoře, atd (třetí osoba není podmínkou). Minimálně dvě osoby by měly být schopné běžného pohybu.

Při převzetí hausbótu se vybírá vratná kauce 5 000 Kč.

V případě vrácení nepoškozeného hausbótu vám bude zbylá částka vrácena.

Závěrečný úklid se provádí svépomocí, nebo se odečte 500 Kč z vratné zálohy.

Stornovací poplatky při zrušení nájemné smlouvy

Nájemce může  kdykoliv  odstoupit od nájemné smlouvy o pronájmu rekreačního plavidla a to písemným oznámením pronajímateli nebo zasláním emailové zprávy. Ke zrušení smlouvy dochází okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení nebo elektronického převzetí emailové zprávy (bude Vám zaslán email o převzetí zprávy).

Při odstoupení od nájemné smlouvy o pronájmu rekreačního plavidla je nájemce povinen a bere na vědomí, že uhradí pronajímateli stornovací poplatky ve stanovené výši.

Podmínky pro vrácení zálohové částky.

V případě zrušení vaši rezervace více jak 60 kalendářních dnů, kdy ještě není uhrazena doplatková částka před nástupem na plavidlo, se rezervační záloha  (ve výši 3 000 Kč až 4 000 Kč) vrací pouze při prodání daného termínu za plnou cenu jinému zákazníkovi, tím se rozumí, jakmile nový zákazník uhradí zálohovou částku, bude Vám zálohová částka zaslána zpět na účet do 14ti dní, o této skutečnosti Vás budeme informovat emailem.

Stornovací podmínky již po uhrazení i doplatkové částky

0% z doplatkové částky pronájmu, pokud dojde ke zrušení smlouvy dříve než 60 kalendářních dnů před datem počátku pronájmu. V případě, že termín nezakoupí jiný zákazník, zálohová částka je nevratná.

30% z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 50. - 20. dnem včetně před datem počátku pronájmu.

40% z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 19. - 14. dnem včetně před datem počátku pronájmu.

50% z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 13. - 8. dnem včetně před datem počátku pronájmu.

100% z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 8 - 0. dnem počátku pronájmu.

Stornovací poplatky odečte pronajímatel zápočtově ze složených plateb.
Částka po odečtení stornovacích poplatků, bude vrácena do 14 dnů od oznámení zrušení pronájmu.
V případě, že dojde k nesplavnosti Baťového Kanálu a řeky Moravy během pobytu, tak Vám bude vrácena poměrná část.