Přejít na obsah

   Postup objednávky.
       1. V sekci Ceník “ si vyberete požadovaný týden dle čísla týdne.                                                                                     

2.
Dle návodu ve spodní části v sekci „Ceník“ zašlete objednávku s vyplněnými údaji :
---------------------------------------
Jmeno Příjmení
Adresa
Telefon
Email
---------------------------------------
Po obdržení této objednávky Vám bude zaslána rezervační zálohová faktura na částku 2 000 Kč (víkendový pobyt) a 3 000 Kč (týdenní pobyt) se splatností jeden týden.
Po dobu tohoto týdne bude vámi vybraný termín rezervován.

Číslo účtu:
_______________________obdržíte následně po objednání termínu                                                 
Variabilní symbol:____________obdržíte následně po objednání termínu   
Zpráva pro příjemce:
____________Vaše Jméno a Příjmení

Po  připsání této částky na výše uvedený účet Vám bude e-mailem potvrzená úhrada zálohy a blokace Vámi zvoleného termínu. Pokud budete požadovat písemné potvrzení o převzetí zálohy a blokaci termínu uveďte tuto skutečnost do objednávky a bude Vám vše zasláno poštou.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
     
3.    Na zbylou částku Vám bude zaslána faktura tak, aby úhrada byla provedena nejpozději 55 dnů před zvoleným termínem.
       Při převzetí hausbótu se vybírá vratná kauce 5 000 Kč.
       V případě vrácení nepoškozeného hausbótu vám bude zbylá částka vrácena .        

4.
   Závěrečný úklid se provádí svépomocí, nebo se odečte 500 Kč z vratné zálohy.


Stornovací poplatky  při zrušení nájemné smlouvy         

                                                                           
1.) Nájemce může  kdykoliv  odstoupit od nájemné smlouvy o pronájmu rekreačního plavidla a to písemným oznámením pronajímateli. Ke zrušení smlouvy dochází okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení.

2.) Při odstoupení od nájemné smlouvy o pronájmu rekreačního plavidla je nájemce povinen a bere na vědomí, že uhradí pronajímateli stornovací poplatky ve stanovené výši.        
                                                                            
0% z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení smlouvy dříve než 50 kalendářních dnů před datem počátku pronájmu.

30% z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 50. - 20. dnem včetně před datem počátku pronájmu.

40% z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 19. - 14. dnem včetně před datem počátku pronájmu.

50% z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 13. - 8. dnem včetně před datem počátku pronájmu.

     100% z celkové ceny pronájmu, pokud dojde ke zrušení smlouvy mezi 8 - 0. dnem počátku pronájmu.


3.) Stornovací poplatky odečte pronajímatel zápočtově ze složených plateb.

4.)
Záloha po odečtení stornovacích poplatků. bude vrácena do 14 dnů od oznámení zrušení pronájmu.

5.) V případě nesplavnosti Baťového Kanálu a řeky Moravy, v den vyplutí Vám bude vráceno 100% platby.

6.) V případě nesplavnosti během pobytu Vám bude vrácena poměrná část.

7.) V případě zrušení vaši rezervace více jak 50 kalendářních dnů, se rezervační záloha  (ve výši 2 000 Kč až 3 000 Kč) vrací pouze při prodání daného termínu jinemu zákazníkovi.


www.pujcovna-hausbotu.cz
Telefon: 603 945 203
email: pujcovna-hausbotu@seznam.cz
ADRESA:
Rybáře 412
Veselí nad Moravou / 698 01

Návrat na obsah